Καταχώρηση τύπου Virtal Starter
Τίτλος Εταιρίας : CELESTAR ΕΠΕ
     
Διεύθυνση : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 27Α
Πόλη : ΑΘΗΝΑ
Νομός : ΑΤΤΙΚΗ
Τ.Κ. :   11523
Τηλέφωνο :   210 6450800
Κατηγορία :   ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
     
   Επιστροφή Εκτύπωση Καρτέλας Ενημερώστε τους Συνεργάτες

 


Google