Καταχώρηση τύπου Virtal Starter
Τίτλος Εταιρίας : ELITHERM ΑΕΒΕ
     
Διεύθυνση : ΒΙ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Τ.Θ. 167)
Πόλη : ΣΙΝΔΟΣ
Νομός : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τ.Κ. :   57022
Τηλέφωνο :   2310 795226
Κατηγορία :   ΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ
     
   Επιστροφή Εκτύπωση Καρτέλας Ενημερώστε τους Συνεργάτες

 


Google