Καταχώρηση τύπου Virtal Starter
Τίτλος Εταιρίας : IMPOTECH Α.Ε.
     
Διεύθυνση : ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 48
Πόλη : ΑΘΗΝΑ
Νομός : ΑΤΤΙΚΗ
Τ.Κ. :   11528
Τηλέφωνο :   210 7231674
Κατηγορία :   ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΚΕΥΕΣ
     
   Επιστροφή Εκτύπωση Καρτέλας Ενημερώστε τους Συνεργάτες

 


Google