Καταχώρηση τύπου Virtal Starter
Τίτλος Εταιρίας : DIM TRANS LTD
     
Διεύθυνση : 23ο χλμ. ΝΕΟΑΚ
Πόλη : ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Νομός : ΑΤΤΙΚΗ
Τ.Κ. :   19200
Τηλέφωνο :   210 5549109
Κατηγορία :   ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
     
   Επιστροφή Εκτύπωση Καρτέλας Ενημερώστε τους Συνεργάτες

 


Google