Καταχώρηση τύπου Virtal Starter
Τίτλος Εταιρίας : INTER EXPRESS
     
Διεύθυνση : Λεωφ. Μοίρα -Ξηροπήγαδο
Πόλη : ΜΑΝΔΡΑ
Νομός : ΑΤΤΙΚΗ
Τ.Κ. :   19600
Τηλέφωνο :   210 5550736
Κατηγορία :   ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
     
   Επιστροφή Εκτύπωση Καρτέλας Ενημερώστε τους Συνεργάτες

 


Google