Εγγραφείτε
Προσθήκη Εταιρίας
Virtual Basic (40€ -Δια Βίου-.*)
Καταχωρήστε τα στοιχεία της επιχείρησης σας στο who-is.gr.
Για να έχετε καλύτερη θέση από τους απλούς χρήστες (Virtual Starter) σας δίνεται η δυνατότητα πέρα από την εισαγωγή στοιχείων της επιχείρηση σας (Επωνυμία, Επιτήδευμα, Υπεύθυνος επιχείρησης, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, Fax, Ε-mail, GPS Waypoint, URL, Προϊόντα και Περιγραφή)

 1. Να προσθέσετε ένα λογότυπο της επιχείρηση σας και 4 φωτογραφίες.
 2. Δημιουργία ηλεκτρονικής διεύθυνσης (E-mail).
 3. Δημιουργία Κωδικού πρόσβασης (username & password) για να έχετε την δυνατότητα να μεταβάλετε τα στοιχεία σας, και τις φωτογραφίες μέσο Internet.
 4. Έκπτωση 50% Για Φιλοξενία (web hosting) για ένα έτος.
 5. Έκπτωση 20% για αεροφωτογραφίες στα μέλη μας.
Το συγκεκριμένο πακέτο προσφέρεται στην προνομιακή τιμή των 40€ -Δια Βίου-.*
  
  
Virtual Advanced (100€ -Δια Βίου-.*)
Καταχωρήστε τα στοιχεία της επιχείρηση σας στο who-is.gr.
Για να έχετε καλύτερη και πλεονεκτικότερη θέση από (Virtual Basic ), σας δίνεται η δυνατότητα πέρα από την εισαγωγή στοιχείων της επιχείρηση σας, (Επωνυμία, Επιτήδευμα, Υπεύθυνος επιχείρησης, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, Fax, Ε-mail, GPS Waypoint, URL, Προϊόντα και Περιγραφή).

 1. Να προσθέσετε ένα λογότυπο της επιχείρηση σας, μια πανοραμική φωτογραφία 360 μοίρες, και 4 φωτογραφίες.
 2. Δημιουργία ηλεκτρονικής διεύθυνσης (E-mail).
 3. Δημιουργία Κωδικού πρόσβασης (username & password) για να έχετε την δυνατότητα να μεταβάλετε τα στοιχεία σας, και τις φωτογραφίες μέσο Internet.
 4. Έκπτωση 50% Για Φιλοξενία (web hosting) για ένα έτος.
 5. Έκπτωση 20% για αεροφωτογραφίες στα μέλη μας.
 
Το συγκεκριμένο πακέτο προσφέρεται στην προνομιακή τιμή των 100€ -Δια Βίου-.*
  
  
Virtual Gold (700€ -Δια Βίου-.*)
Καταχωρήστε τα στοιχεία της επιχείρηση σας στο who-is.gr.
Για να έχετε καλύτερη και ψηλότερη θεση από(Virtual Basic & Virtual Advanced).
Σας δίνεται η δυνατότητα πέρα από την εισαγωγή στοιχείων της επιχείρηση σας (Επωνυμία, Επιτήδευμα, Υπεύθυνος επιχείρησης, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, Fax, Ε-mail, GPS Waypoint, URL, Προϊόντα και Περιγραφή)

 1. Δημιουργία και καταχώρηση Stamp 120×60 με εναλλαγή εμφανίσεων στην κεντρική σελίδα στο νομό η την περιοχή που ανήκετε.
 2. Να προσθέσετε ένα λογότυπο της επιχείρηση σας, μια πανοραμική φωτογραφία 360 μοίρες, και 4 φωτογραφίες
 3. Κατασκευή ενός site πέντε σελίδων (flash intro, προφίλ εταιρίας, φωτογραφίες, προϊόντα, ανακοινώσεις, επικοινωνία) και με πλήρη στοιχεία εταιρίας.
 4. Δημιουργία ηλεκτρονικής διεύθυνσης (E-mail).
 5. Δημιουργία Κωδικού πρόσβασης (username & password) για να έχετε την δυνατότητα να μεταβάλετε τα στοιχεία σας, και τις φωτογραφίες μέσο Internet.
 6. Φιλοξενία (web hosting) για ένα έτος.
 7. Έκπτωση 20% για αεροφωτογραφίες στα μέλη μας.
 8. Καταχώρηση σε μηχανές αναζήτησης παγκοσμίως
 
Το συγκεκριμένο πακέτο προσφέρεται στην προνομιακή τιμή των 700€ -Δια Βίου-.*
  
*Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 19%.