Καταχώρηση τύπου Virtal Starter
Τίτλος Εταιρίας : ALPHA FREIGHT INTERNATIONAL ΕΠΕ
     
Διεύθυνση : ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 35
Πόλη : ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Νομός : ΑΤΤΙΚΗ
Τ.Κ. :   15233
Τηλέφωνο :   210 6800622
Κατηγορία :   ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
     
   Επιστροφή Εκτύπωση Καρτέλας Ενημερώστε τους Συνεργάτες

 


Google