Καταχώρηση τύπο„17Virtal Starter
Τίτλος Εταιρίας : BERCO MUSIC ENTERTAINMENT
   
Διεύθυνσ„17:ΣΟΦΟΥΛ„17ΘΕ„17 57
Πόλη :ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ„17/td>
Νομό„17:ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ„17/td>
„17„17 : 54646
Τηλέφωνο : 2310 428301
Κατηγορί„17: ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΣΥΝΕΔΡΙΩ„17ΟΡΓΑΝΩΣΗ
   
   Επιστροφ„17/a>Εκτύπωση Καρτέλας Ενημερώστε τους Συνεργάτες

 


Google