Καταχώρηση τύπου Virtal Starter
Τίτλος Εταιρίας : CANDIA TRADING ABEE
     
Διεύθυνση : ΔΗΛΗΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔ. 54
Πόλη : ΚΗΦΙΣΙΑ
Νομός : ΑΤΤΙΚΗ
Τ.Κ. :   14562
Τηλέφωνο :   210 8940500
Κατηγορία :   ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
     
   Επιστροφή Εκτύπωση Καρτέλας Ενημερώστε τους Συνεργάτες

 


Google