Καταχώρηση τύπου Virtal Starter
Τίτλος Εταιρίας : CRETAN MEDIHELP
     
Διεύθυνση :
Πόλη : ΛΙΜΕΝΑΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Νομός : ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Τ.Κ. :   70014
Τηλέφωνο :   28970 43010
Κατηγορία :   ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ – ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ
     
   Επιστροφή Εκτύπωση Καρτέλας Ενημερώστε τους Συνεργάτες

 


Google