Καταχώρηση τύπου Virtal Starter
Τίτλος Εταιρίας : HOTTINGER BALDWIN MESSTECHNIK
     
Διεύθυνση : ΑΓ. ΜΑΡΙΝΗΣ 54
Πόλη : ΜΕΛΙΣΣΙΑ
Νομός : ΑΤΤΙΚΗ
Τ.Κ. :   15127
Τηλέφωνο :   210 6130929
Κατηγορία :   ΖΥΓΑΡΙΕΣ & ΠΛΑΣΤΙΓΓΕΣ
     
   Επιστροφή Εκτύπωση Καρτέλας Ενημερώστε τους Συνεργάτες

 


Google