Καταχώρηση τύπου Virtal Starter
Τίτλος Εταιρίας : IZOVEL ΑΕ
     
Διεύθυνση : ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 66
Πόλη : ΚΑΛΟΧΩΡΙ
Νομός : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τ.Κ. :   57009
Τηλέφωνο :   2310 754470
Κατηγορία :   ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ – ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΣ – ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ
     
   Επιστροφή Εκτύπωση Καρτέλας Ενημερώστε τους Συνεργάτες

 


Google