Καταχώρηση τύπου Virtal Starter
Τίτλος Εταιρίας : EUROFISHE HELLAS ΑΣΤΑΡΤΗ Α.Ε.
     
Διεύθυνση : ΣΥΓΓΡΟΥ 231
Πόλη : ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
Νομός : ΑΤΤΙΚΗ
Τ.Κ. :   17121
Τηλέφωνο :   210 9304925
Κατηγορία :   ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ
     
   Επιστροφή Εκτύπωση Καρτέλας Ενημερώστε τους Συνεργάτες

 


Google