Καταχώρηση τύπου Virtal Starter
Τίτλος Εταιρίας : COMPUTAX ΚΡΗΤΗΣ Ε.Π.Ε.
     
Διεύθυνση : ΡΟΔΑΜΑΝΘΟΥΣ 1A
Πόλη : ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Νομός : ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Τ.Κ. :   71201
Τηλέφωνο :   2810 342301
Κατηγορία :   ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
     
   Επιστροφή Εκτύπωση Καρτέλας Ενημερώστε τους Συνεργάτες

 


Google