Καταχώρηση τύπου Virtal Starter
Τίτλος Εταιρίας : DESPE A.E.
     
Διεύθυνση : Θέση Αγ.Παρασκευή
Πόλη : ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Νομός : ΑΤΤΙΚΗ
Τ.Κ. :   19300
Τηλέφωνο :   210 5578402
Κατηγορία :   ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
     
   Επιστροφή Εκτύπωση Καρτέλας Ενημερώστε τους Συνεργάτες

 


Google