Καταχώρηση τύπου Virtal Starter
Τίτλος Εταιρίας : ΚΑΡΕΛΙΑ ΑΦΟΙ Α.Ε.
     
Διεύθυνση : Μανδρί Καμπόλι
Πόλη : ΜΑΓΟΥΛΑ
Νομός : ΑΤΤΙΚΗ
Τ.Κ. :   19018
Τηλέφωνο :   210 5558978
Κατηγορία :   ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
     
   Επιστροφή Εκτύπωση Καρτέλας Ενημερώστε τους Συνεργάτες

 


Google