ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Το Who-is.gr συλλέγει προσωπικά δεδομένα α) όταν ο επισκέπτης – χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του β) όταν χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του και γ) όταν επισκέπτεται τις σελίδες του ή εισέρχεται στα προωθητικά – διαφημιστικά προγράμματα του.

Κατά την εγγραφή του επισκέπτη – χρήστη στο Who-is.gr οι ζητούμενες πληροφορίες είναι οι εξής : Όνομα, Επίθετο, Γεωγραφικό Διαμέρισμα, Επάγγελμα, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail). Το Who-is.gr χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών – χρηστών – μελών για τρεις γενικούς λόγους :

  • Την ενημερωτική υποστήριξη των πελατών – χρηστών του και την επιλογή του περιεχομένου που τους προσφέρει, ούτως ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις
  • Την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των πελατών – χρηστών του σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται μέσω του Who-is.gr
  • Την ενημέρωση τους σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών και προϊόντων.    ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ
  • Απαγορεύεται η δημιουργία αντιγράφων site (mirroring) των σελίδων του Who-is.gr ή των σελίδων αποτελεσμάτων αυτούΗ χρήση του Who-is.gr δεν σημαίνει παραχώρηση κανενός από των κατατεθέντων ή όχι σημάτων και λογοτύπων αυτού. Επίσης δεν σημαίνει την παραχώρηση πνευματικών δικαιωμάτων σε τρίτους.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Το Who-is.gr δίνει το δικαίωμα στους χρήστες – μέλη να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα, να διορθώσουν ή να ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, ανά πάσα χρονική στιγμή, επισκεπτόμενοι απλώς την σχετική υπηρεσία του Who-is.gr
ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Το Who-is.gr δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών – χρηστών – μελών του Who-is.gr σε κανένα τρίτο φορέα. Το Who-is.gr μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών – χρηστών – μελών του σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα μόνο εάν :

  • Έχει τη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών – χρηστών – μελών για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων
  • Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το Who-is.gr καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση τωνεπιθυμιών ή παραγγελιών των χρηστών – μελών. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το Who-is.gr έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες – μέλη του Who-is.gr καταθέτουν σε αυτό μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς το Who-is.gr.
  • Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ο επισκέπτης – χρήστης που ενδιαφέρεται να διαφημιστεί στο Who-is.gr, προκειμένου να λάβει όλες τις απαραίτητες γι’ αυτό πληροφορίες θα πρέπει να συμπληρώσει στη σχετική αίτηση τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο – Επωνυμία Επιχείρησης – Τηλέφωνο – E-mail – URL (Ηλεκτρονική διεύθυνση της προς διαφήμιση ιστοσελίδας). Το Who-is.gr δεν ευθύνεται για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι διαφημιζόμενοι σε αυτό κατά τις συναλλαγές τους με τους επισκέπτες – χρήστες των υπηρεσιών αυτών.
COOKIES
Το Who-is.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη – χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του Who-is.gr. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη – χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη – χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του

Who-is.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του Who-is.gr είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης – χρήστης του Who-is.gr μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστεί (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του Who-is.gr, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης – χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του Who-is.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (E-MAIL)
Για την παραχώρηση στον επισκέπτη – χρήστη ηλεκτρονικής διεύθυνσης για την πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του Who-is.gr, ζητούνται τα εξής στοιχεία : Όνομα, Επίθετο, Χώρα, Γεωγραφικό Διαμέρισμα, Επάγγελμα, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail). Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων στην παρούσα σύμβαση, ενώ ο κάτοχος της ηλεκτρονικής διεύθυνσης οφείλει να διαφυλάσσει τη μυστικότητα του κωδικού πρόσβασης σε αυτήν και να μην τον γνωστοποιεί σε τρίτους. Το Who-is.gr δεν ελέγχει το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που αποστέλλονται από και προς τους επισκέπτες – χρήστες μέσω της παρεχόμενης από το Who-is.gr ηλεκτρονικής διεύθυνσης. Το Who-is.gr διατηρεί αρχείο με τις ανωτέρω ηλεκτρονικές διευθύνσεις και μπορεί να αποστέλλει μηνύματα ενημερωτικού και οικονομικού χαρακτήρα στους κατόχους των ηλεκτρονικών διευθύνσεων εκτός εάν οι τελευταίοι δεν επιθυμούν κάτι τέτοιο. Η εκάστοτε χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης από τον κάτοχο της συνοδεύεται από ενημερωτικό σημείωμα που τον πληροφορεί για την προστασία των στοιχείων που αποστέλλει ή λαμβάνει και την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.
ΣΕΛΙΔΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ (HOMEPAGES)
Το Who-is.gr δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο το οποίο αναρτούν ή δημοσιεύουν οι χρήστες – μέλη στις προσωπικές τους σελίδες (Homepages). Άλλοι χρήστες – μέλη επισκέπτονται τις προσωπικές αυτές σελίδες με δική τους ευθύνη. Εάν το Who-is.gr λάβει ειδοποίηση ότι το περιεχόμενο σε κάποια – κάποιες από τις προσωπικές σελίδες που φιλοξενεί θίγει τρίτα πρόσωπα ή παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων διατηρεί το δικαίωμα να προβεί άμεσα και χωρίς προειδοποίηση σε διαγραφή των σχετικών σελίδων ή του χρήστη – μέλους που προέβη στη σχετική ανάρτηση ή δημοσίευση. Η παρούσα ρήτρα ισχύει για κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες, ηχητικά αρχεία, αρχεία video, και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που μπορεί οι χρήστες – μέλη να αναρτούν – δημοσιεύουν στις προσωπικές τους σελίδες.